Výber z domácej literatúry:

BACKSTUBER, J.: Úprava snímkov. In: Rozhlas a…, s. 183-186.
BARTOŇ O.: Karlheinz Stockhausen naším hosťom. In: Televízia, Bratislava, 1969.
BARTOŇ O.: Laboratórium hudby. In: Televízia, Bratislava, l969.
BERGER, R.: Esej o elektroakustickej hudbe. In: Rozhlas a…, s.111-150.
BERGER, R.: Rekognoskácia v teréne. In: ifem ‘92, s. 30-42.
BLÁHA, M.: Přehled výroby ve Studiu elektronické hudby, VÚRT.
BLÁHA, M.: Studio elektronické hudby Výzkumného ústavu rozhlasu a televize. In: Rozhlasová a televizní technika. 6. ročník (1965), č. 4, s. 98-103.
BLÁHA, M. — MANDÍK, M.: I. seminář elektronické hudby v ČSSR. Rozhlasová a televizní technika. 5. ročník (1965), č. 4, s. 89-100.
(UVEREJŇUJEME)
ČIERNA, A.: Elektroakustická kompozícia na Slovensku. Dipl. práca. FFUK Bratislava 1986.
ČIERNA, A.: Elektroakustická kompozícia na Slovensku. In: Rozhlas a…
s. 5-110.
ČIERNA, A.: Zrod a vývoj elektroakustickej hudby a jej reflexia na Slovensku. 1989. In: Príspevky k dejinám rozhlasu. IV…
DANIŠOVIČ, P.: Využitie EAŠ v oblasti produkcie populárnej hudby. In: Rozhlas a…, s. 168-172.
DAVIES, H.: Repertoire International des Musiques Electroacoustiques. M.I.T. Press, 1968.
DAVIES, H.: Gesto v živej elektroakustickej hudbe. In: ifem ‘92, s. 59-69.
DECSÉNYI, J.: O súťažiach elektroakustickej hudby, pôsobení v porote, základných princípoch hodnotenia. In: ifem ‘92, s. 55-58.
Hudba a technika z hľadiska hudobného rozhlasu. Zborník štúdií Metodicko-výskumného kabinetu Čs. rozhlasu na Slovensku. Bratislava 1966.
ifem ‘ 92. Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. CECM Bratislava 1993.
HRČKOVÁ N.: Je to ešte hudba? In: život, Bratislava, 1970, č.12-13, s. ?-?.
HYSKOVÁ, A.: Hudobný zázrak storočia. In: Život, Bratislava, 1963, č.33.
JANÍK, P.: Premeny technického zariadenia elektroakustického štúdia. In: Rozhlas a… s. 173-182.
KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994. Osobní slovník. Skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté. Ostrava 1994. Druhé opravené, doplnené a rozšírené vydanie 1996.
KAUFMANN, D.: Koho bozkáva desiata múza. In: ifem ‘92, s. 14-21.
KOHOUTEK, C.: Novodobé skladební směry — SHV, Praha, 1965, s. 22O-221.
KOLMAN, P.: Elektronische Musik in Bratislava. In: Slovenská hudba. Bratislava 1967, roč.11, č.8, s. 348-351.
KOLMAN, P.: Experimentálne štúdio Čs. rozhlasu v Bratislave. In: Slovenská hudba. Bratislava 1969, roč. 13, č. 6-7, s. 238-239.
KOLMAN, P.: Cesta k plošnej kompozícii. Prednáška. Smolenice 1968.
KOLMAN, P.:Technológia elektroakustickej hudby. Prednáška. Smolenice 1969.
K problematike súčasnej hudby. Zborník štúdií Metodicko-výskumného kabinetu Čs. rozhlasu na Slovensku. Bratislava 1964.
KUBIČKA, V.: Práca dramaturga v elektroakustickom štúdiu. In: Rozhlas a … s. 165-167.
LÉBL, V.: Elektronická hudba. Praha 1966
LÉBL, V.: Některé komunikační problémy elektronické hudby. In: Hudební věda. Praha 1970, roč. 7, č. 4, s. 267-278.
LÉBL, V.: Musik Nachrichten aus Prag — Praha, l968, č.8.
LÉBL, V. — MOKRÝ, L.: O současném stavu nových skladebních směrů u nás. In: Nové cesty hudby, SHV, Praha, 1964. s.11-35.
MAFFINA, G. F.: Nadácia Russolo Pratella — šanca pre mladých skladateľov elektroakustickej hudby. In: ifem ‘92, s. 70-72.
MALOVEC, J.: II. fonosyntetické pracovisko v Bratislave. In: Slovenská hudba. Bratislava 1965, roč. 9, č. 4, s. 188-189.
MALOVEC, J.: Hudba, elektronika, súčasnosť. In: Slovenská hudba. Bratislava 1968, roč, 12, č.3, s. 97-100.
MALOVEC, J.: Text v mojich elektronických skladbách. In: Slovenská hudba, Bratislava 1969, roč. 13, č. 6-7, s. 234-237.
MENINGER, M.: Komise pro elektronickou hudbu. In: Rozhlasová a televizní technika. 6. ročník (1965), č. 4, s. 128.
MOKRÝ, L.: Slovenská kultúra 1945-65. Obzor, Bratislava, 1965, s.92.
PARÍK, I.: Skladateľ a elektroakustické štúdio. In: Rozhlas a…, s. 151-156.
PONGRÁCZ, Z.: Elektroakustická hudba v Maďarsku. In: ifem ‘92, s. 22-29.
Príspevky k dejinám rozhlasu. IV. Československý rozhlas Bratislava 1989. (Čierna, A.: Zrod a vývoj elektroakustickej hudby a jej reflexia na Slovensku (1989))
Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba. Študijný zošit metodicko-výskumného kabinetu. Československý rozhlas Bratislava 1989.
RŮŽIČKA, R.: Tvůrčí, pedagogické a společenské perspektivy elektroakustického a computerového hudebního umění. In: ifem ‘92, s. 73-77.
RYBARIČ, R.: K otázke genézy elektronickej hudby. In: K problematike súčasnej hudby. Zborník SAV Bratislava 1964.
SALVA, T.: Impresie z elektroakustického štúdia. In: Rozhlas a…
s. 157-164.(UVEREJŇUJEME PREPRACOVANÉ)
Sborník přednášek o problémech elektronické hudby I, II. Panton. Praha-Bratislava 1964.
SCHAEFFER, P.: Konkrétní hudba. Praha 1971
SPIŠIAK, J.: Ako sa vyrába hudba. In: Kultúrny život, Bratislava, 1962, č.33.
STADTRUCKER, I.: História jedného zvukového pracoviska. Slovenská hudba. Bratislava 1969, roč.13, č. 9-10, s.342-349.
STADTRUCKER, I.: Zvuk buduje filmový čas. In: Film a doba, Praha, 1964, č.12.
STADTRUCKER I.: Syntetická hudba. In: Príroda a spoločnosť, Bratislava, 1964, č.6.
STADTRUCKER I.: Mezinárodní setkání pracovníku center elektronické hudby. In: Hudební rozhledy, Praha, 1968, č.17.
(do): Elektronická hudba — vec netalentovaných hudobníkov? In: Technické noviny, l964, č.24. (autor — I. Stadtrucker)
js: Nebudeš prorokom (W. Bukový). In: — Kultúrny život, Bratislava, 1968, č. 18. (autor — I. Stadtrucker)
x: Paul Dessau v Bratislave. In: — Kultúrny život, Bratislava, č. 32. (autor — I. Stadtrucker)
STARÝ, O.: Umění a elektronky — Technický magazín T 64, Praha, 1964, č.11.
VOIGTLÄNDER, L.: Situácia elektroakustickej hudby v Nemecku dnes, tri roky po revolúcii. In: ifem ‘92, s. 44-47.
ZAJICEK, L.: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics. Diss. San Jose State University. 1995.
ZAJICEK, L.: Leonardo — TEXT Z ČASOPISU — ANGLIČTINA

 

page under construction – update very soon …