Experimental-Studio-Bratislava-inLine-600

Experimental Studio Bratislava since 1965. Location: Slovakia (EU)  – Bratislava

EXS2-techno

50 ROKOV EXPERIMENTÁLNEHO ŠTÚDIA V BRATISLAVE
ROZHOVOR S JURAJOM ĎURIŠOM

| TEXT JULO FUJAK

Tento rok (2015) si pripomíname abrahámoviny obzvlášť významného umeleckotvorivého centra elektroakustickej hudby u nás – Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde počas celého jeho trvania vznikali pozoruhodné diela európskeho formátu našich skladateľov – nezabudnuteľnou slovenskou hudobnou avantgardou 60. rokov počnúc cez silnú postmodernú generáciu nastupujúcu na prelome 70. a 80. rokov až po výboje ich mladších nasledovateľov z prelomu 20./21. storočia (presahujúce zvyčajne chápaný rámec elektroakustiky do sfér neraz konceptuálne poňatého sound artu, radio artu, resp. rôznych taxonomicky ťažko uchopiteľných audiálnych umení či záznamov zvukových prostredí a pod.), ktoré toto štúdio dodnes podporuje a mapuje.

more on sonicART …

Leave a Reply

Your email address will not be published.