Experimental-Studio-Bratislava-inLine-600
MultiArt, o. z.

Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava, Slovakia

Experimental Studio Bratislava, email: exsbratislava@gmail.com

Location: Slovakia (EU) – Bratislava – Experimental Studio

Sme člemni o.z MultiART.

MultiART je občianske združenie, ktoré podporuje rozvoj súčasného umenia, vytvára podmienky pre činnosť umelcov a interpretov a pre realizáciu spoločných projektov.

Realizuje žánrovo orientované a multimediálne projekty, kultúrne podujatia, súťažné prehliadky a festivaly pre mladých umelcov a interpretov.

Vyvíja činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizuje projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva.

multiart_logo_small

MultiArt je i pokračovateľom tradície medzinárodne uznávaného štúdia – Experimental Studio Bratislava a prostredníctvom projektu sonicART šíri jeho historický odkaz a realizuje nové projekty v oblasti experimentálnej tvorby.