| rozhovor s Milanom Adamčiakom | Občianske združenie MultiArt a EXS Bratislava vyhlasujú, pri príležitosti 70. výročia narodenia Milana Adamčiaka, honorovanú kompozičnú výzvu na predkladanie kompozičných projektov v kategórii – Elektroakustická hudba. Deadline 10. október 2016 – download Kompozicna_vyzva Kompozičné projekty vybrané odbornou komisiou budú v premiére uvedené na multimediálnom koncerte experimentálnej tvorby v rámci festivalového cyklu – Labyrint 2016.… Read More