PROGRAM: http://www.sonicart.sk/archives/2491

| Oslávime 100 rokov od vzniku ČSR a 25 rokov od jej rozdelenia. Na oslavách narodenín umenia sa zučastnia mladí českí a slovenskí umelci, hudobníci a najrôznejšie tvorivé osobnosti súčasnosti. Na vlnách Českého rozhlasu VLTAVA a Slovenského Rádia DEVÍN v živom prenose zaznejú hudobno- textové- zvukové- československé situácie. Všetko v kombinácii so živým satelitným prenosom EURORADIO ARS ACUSTICA EVENT – Art’s Birthday 2018 z viacerých miest po svete a Európe.