Terapia A

rozhovor s Milanom Adamčiakom |

Občianske združenie MultiArt a EXS Bratislava vyhlasujú, pri príležitosti 70. výročia narodenia Milana Adamčiaka, honorovanú kompozičnú výzvu na predkladanie kompozičných projektov v kategórii – Elektroakustická hudba.

Deadline 10. október 2016 – download Kompozicna_vyzva

Kompozičné projekty vybrané odbornou komisiou budú v premiére uvedené na multimediálnom koncerte experimentálnej tvorby v rámci festivalového cyklu – Labyrint 2016.
Koncert 27. 10. 2016 v A4 Priestor súčasnej kultúry | Centrum pre súčasné umenie Bratislava a bude v priamom prenose vysielaný v médiách:
Rádio Vltava (ČRo), Rádio Devín (RTVS), iTV MeToo.

Odborná komisia:

Juraj Ďuriš (vedúci EXS Bratislava, dramaturg RTVS)
Ladislav Železný (dramaturg Českého rozhlasu)
Rudolf Pepucha (hudobný skladateľ)
Ivan Buffa (hudobný skladateľ)
Víťazoslav Kubička (hudobný skladateľ)

Forma:
Elektroakustická hudba s jedným akustickým nástrojom
Elektroakustická hudba s jedným ľudským hlasom, alebo spevom
Elektroakustická hudba
Maximálna dĺžka kompozície: 8 minút
Poznámka: Kompozičné projekty môžu byť kombinované s video zložkou

Materiály a kritéria hodnotenia:
krátka explikácia (max. 500 slov)
zvukovú nahrávka (video), alebo jej časť (zvukový podklad …), prípadne partitúra, alebo grafický zápis
charakteristika potrebné technického vybavenie na live realizáciu
referencie autora

Uzávierka prihlášok:

10. október 2016 – 18:00 hod.

Zasielanie materiálov:

FTP: www.weetransfer.com (e-mail: terapia@multiart.sk)

Kontakt:

e-mail: terapia@multiart.sk
tel.: +421 911 763 376