Rudolf-Ruzicka

Rudolf Růžička

Na Slovensku, v bratislavských televizních a rozhlasových studiích, začali renomovaní autoři vytvářet elektroakustické skladby již počátkem šedesátých let. V plzeňském a v pražském rozhlase byly pro skladatele pořádány semináře, vedené profesorem Kabeláčem. Pro brněnské zájemce z řad hudebních tvůrců a studentů kompozice na Janáčkově akademii múzických umění opakovali a doplňovali tyto semináře v rozhlasových studiích dva realizační pionýři brněnské elektroakustické hudby – vedoucí rozhlasový hudební režisér a dirigent Jiří Hanousek, který se stal předsedou Komise pro elektronickou hudbu při Svazu československých skladatelů v Brně a později v sedmdesátých létech byl donucen tehdejším režimem k emigraci, a vynikající zvukový mistr Miloš Šindelář. Talentovaní skladatelé na tyto semináře a přednášky, spojené s přehrávkami elektroakustických skladeb, aktivně reagovali vlastními tvůrčími činy. V brněnském rozhlase tak došlo v průběhu druhé poloviny šedesátých let a následně i v začátku let sedmdesátých k historicky závažné skutečnosti, totiž ke vzniku řady významných autonomních uměleckých děl z oblasti elektroakustické hudby, na kterých pracovali přední brněnští skladatelé soudobé hudby. Brněnské elektronické studio Čs.rozhlasu (jak zněl oficiální název) se v té době stalo nejproduktivnějším střediskem pro tvorbu elektroakustických skladeb u nás zásluhou širokého aktivně pracujícího autorského zázemí.

Read more on sonicART.sk …