Listen to the music …

EXS-Brarislava-PresentationExperimental_Studio_Bratislava_Series_2-web

Hudba umiera posledná …

V minulom roku sme oslávili 50. výročie aktívnej tvorby Experimentálneho štúdia v Bratislave. K výročiu sme pripravili kolekciu platní a CD s názvom Experimental Studio Series 1-2-3.

Prvý titul LP z tejto série s názvom INÁ HUDBA – bol rozobraný v priebehu troch mesiacov. Druhé LP nesie názov NOVÁ GENERÁCIA. Je to výber tvorby slovenských skladateľov osendesiatych rokov. Ide o ucelenú prezentáciu nemerateľnej hodnoty viacerých generácií slovenských skladateľov novej hudby, ktorá nebola doposiaľ publikovaná takouto formou.

Dnes už dozrieva tretia generácia slovenských tvorvov, ktorá sa hlási k tejto našej tradícii.

Toto umenie zvuku je novým odborom, ktorý sa postupne definuje sám. V súčasnosti hovoríme o hudbe, zvukovej kompozícii, zvukovej inštalácii, performancii, akuzmatickej, ambientnej hudbe, sonicARTe, zvukovom dizajne pre video, film a multimédiá. Otvára sa nový priestor výskumu a výuky v oblasti potenciálu výrazových prostriedkov expresie nových zvukových technológií..

Listen to the music …